Nieuws

06 april 2018

Teaching and Teacher Education, een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift, heeft zojuist een artikel van Hanneke Ass... - Lees meer...

27 februari 2018

Gepubliceerd twee artikelen: Draaisma, A., Meijers, F., & Kuijpers, M. (2018) The development of strong career le... - Lees meer...

24 november 2017

Zojuist zijn twee boeken verschenen waarover ik samen met Hubert Hermans resp. Kariene Mittendorff de redactie heb mogen... - Lees meer...

27 augustus 2017

Het door mij en Kariene Mittendorff geredigeerde boek 'Zelfreflectie in het hoger onderwijs' staat op de longlis... - Lees meer...

05 augustus 2017

Het boek 'Dialogical Self Theory in Education' , onder redactie van Frans Meijers & Hubert Hermans,&n... - Lees meer...

Contact

Meijers
Onderzoek & Advies

Markt 16A
6602AN Wijchen
t. 024 - 30 00 934
m. 06 - 51 35 45 63
e. fj.meijers@xmsnet.nl
w. http://www.frans-meijers.nl

Contactformulier
Route

CV

Het curriculum vitae van dr. F. Meijers

drs. F. Meijers
 • Opleiding
  • 1962-1969
   • Gymnasium Alpha
  • 1969-1975
   • Sociologie (KUN) met als specialisaties Cultuur- & Godsdienstsociologie (prof. dr. O. Schreuder) en Onderwijssociologie (prof. dr. J. van Kemenade)
  • 1983
   • Promotie aan de Rijksuniversiteit te Leiden op het proefschrift ‘Van ambachtsschool tot LTS: onderwijsbeleid in het kapitalisme’ (promotor prof. dr. M. du Bois-Reymond)
 • Professionele ervaring
  • 1976-1977
   • In het kader van de vervangende dienstplicht wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Onderwijssociologie van de Kath. Universiteit Nijmegen (dr. A.A. Wesselingh)
  • 1978-1983
   • Wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Onderwijssociologie van de Kath. Universiteit Nijmegen (promotieplaats) (prof.dr. C. Vervoort)
  • 1983-1986
   • Wetenschappelijk medewerker/universitair docent bij de Vakgroep Vorming en Volwasseneneducatie van de Universiteit van Amsterdam (prof. dr. H. Stroomberg/prof. dr. G. de Zeeuw)
  • 1986-1990
   • Universitair docent sectie Jongerenstudies van de Rijksuniversiteit Leiden (prof. dr. M. du Bois-Reymond)
  • 1990-1998
   • Universitair docent afdeling Opleiding en Voorlichting in Organisaties/Bedrijfsopleidingen van de Rijksuniversiteit te Leiden (prof. dr. B. van Gent/prof. dr. J. Kessels)
  • 1995-
   • Directeur-eigenaar van Meijers Onderzoek & Advies
  • 2003-
   • Lector ‘Pedagogiek van de beroepsvorming’ aan de Haagse Hogeschool (part time)
 • Nevenfuncties
  • 1983 - 1996
   • lid van de onderzoekscommissie van de vereniging 'Onderzoek Onderwijs en Maatschappelijke Ongelijkheid' (eerst functionerend als SVO-onderzoeksthemagroep, nu opererend in NWO-verband)
  • 1988 - 1997
   • lid en vanaf 1993 voorzitter van de commissie 'Onderzoek en Ontwikkeling' van de Stichting Kinderpostzegels Nederland
  • 1990 - 1996
   • vice-voorzitter van de Raad voor Studie- en Beroepskeuze (adviesorgaan van de Ministers van O.& W. en LNV en het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening)
  • 1992 - 1999
   • redactielid Comenius (vanaf 1998 hoofdredacteur)
  • 1993 - 1997
   • voorzitter van de Landelijke Publicatiewerkplaats Loopbaankeuzes
  • 1993 - 1995
   • voorzitter van de Stuurgroep Multiculturele Vraagstukken van het Landelijk Dienstverlenend Centrum
  • 1995 - 1999
   • columnist in het tijdschrift 'Loopbaan'
  • 1995 - 1996
   • bestuurslid Stichting voor volwasseneneducatie 'De Wetering' te Druten (instelling voor basiseducatie)
  • 1996 - 1998
   • lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Gelders Rivierengebied te Tiel (instelling voor beroepsgerichte volwasseneneducatie met ca. 5000 studenten)
  • 1999 - 2009
   • lid van de Raad van Toezicht van het Regionaal Opleidingen Centrum Zadkine te Rotterdam (instelling voor beroepsgerichte volwasseneneducatie met ca. 23.000 studenten) 
  • 1996 - 2001
   • lid begeleidingscommissie van het project 'Mentorprogramma's in Zuid-Holland', ingesteld door de Provincie Zuid-Holland
  • 1997 - 2001
   • lid van de adviesraad van het Centrum voor Counselling Studies, onderdeel van het Centrum voor Beleid en Management van de Universiteit Utrecht 
  • 1998   
   • lid van het expertteam ´Niet de lusten, wel de lasten´, ingesteld door de Commissie Jeugdonderzoek, Directie Jeugdbeleid, Ministerie van VWS 
  • 1999 - 2006
   • redactielid Pedagogiek
  • 2000 - 2002
   • lid van de redactie van het Handboek Leerlingbegeleiding
  • 2002
   • columnist van Leren en Werken, magazine van Elsevier opleiding en advies
  • 2003
   • lid van de landelijke jury van de Metopia-projecten
  • 2004 - 2005
   • lid van de voorbereidingscommissie van de HBO-Conferentie 2005
  • 2004
   • lid van het Jet-Net expertpanel
  • 2004
   • lid van het HPBO-netwerk van lectoren beroepsonderwijs
  • 2004
   • lid van de Toetsingsgroep VSV van de Gemeente Utrecht
  • 2005
   • lid van de voorbereidingscommissie van een landelijke conferentie over loopbaanbegeleiding/ LOB die in het najaar van 2005 zal plaatsvinden en wordt georganiseerd op initiatief van het Ministerie van OCenW en het LDC
  • 2005 - 2006
   • lid van de door het bestuur van Fundeon (Scholings- en loopbaanadviseurs Bouw & Infra) ingestelde Adviesgroep 'Partnership Onderwijs en Bouw' (www.fundeon.nl)
  • 2006
   • lid van de door het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalverwerkingsbedrijf (OOM) ingestelde adviescommissie 'Metaaltalent in ontwikkeling voor een weerbare toekomst' (www.oom.nl)
  • 2006
   • lid van de redactieraad van 'Meso Magazine'. Tijdschrift voor schoolorganisatie en onderwijsmanagement voor vo/bve.
  • 2008  -             lid redactieraad Expertise
  • 2010  -              lid Raad van Toezicht ROC Friesland College
  • 2011  -               lid Raad van Toezicht ROC Zadkine

     


               

       
© 2005-2008 Meijers Onderzoek & Advies. Ontwerp door Pim Derks.