Nieuws

06 april 2018

Teaching and Teacher Education, een gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift, heeft zojuist een artikel van Hanneke Ass... - Lees meer...

27 februari 2018

Gepubliceerd twee artikelen: Draaisma, A., Meijers, F., & Kuijpers, M. (2018) The development of strong career le... - Lees meer...

24 november 2017

Zojuist zijn twee boeken verschenen waarover ik samen met Hubert Hermans resp. Kariene Mittendorff de redactie heb mogen... - Lees meer...

27 augustus 2017

Het door mij en Kariene Mittendorff geredigeerde boek 'Zelfreflectie in het hoger onderwijs' staat op de longlis... - Lees meer...

05 augustus 2017

Het boek 'Dialogical Self Theory in Education' , onder redactie van Frans Meijers & Hubert Hermans,&n... - Lees meer...

Contact

Meijers
Onderzoek & Advies

Markt 16A
6602AN Wijchen
t. 024 - 30 00 934
m. 06 - 51 35 45 63
e. fj.meijers@xmsnet.nl
w. http://www.frans-meijers.nl

Contactformulier
Route

Missie

Loopbaan als probleem

Meijers Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in onderzoek naar en advies over de relatie tussen educatie, arbeid en levensloop. Daarbinnen is met name expertise opgebouwd rond loopbaanbegeleiding in zowel profit als non-profit organisaties.

Loopbaan als probleem

Tot voor kort was de loopbaan vooral gebonden aan een beroep en aan een beperkt aantal bedrijven; voor de meeste werkenden was om- en herscholing een onbekend fenomeen. De opkomst van een diensten- en kenniseconomie heeft geleid tot een zich nog steeds uitbreidende flexibilisering van de arbeidsverhoudingen. De beroepseisen, die aan een vakman of -vrouw gesteld worden, worden vager. Er zijn ook steeds minder redelijk stabiele 'werkgemeenschappen' waarin de beroepssocialisatie (en -identificatie) kan plaatsvinden. Het gevolg is ook dat mensen niet meer toekunnen met eenmaal opgedane competenties: flexibiliteit en het vermogen om te blijven leren zijn belangrijker geworden dan specifieke vakkennis en vaardigheden.

Daarbij ontwikkelde de loopbaan zich vooral verticaal; dat wil zeggen dat men in een bedrijf (lifetime employment) en veelal binnen het aanvangsberoep promotie maakte naarmate men ouder werd c.q. langer in dienst was. Op dit moment echter is er in toenemende mate sprake van loopbanen zonder de vroegere bindingen aan beroep en bedrijf(stak): de zogenoemde 'boundaryless career'. De druk op de beroepsbevolking om meer mobiel en meer flexibel te worden neemt daarbij gestaag toe. Het gevolg hiervan is dat individuen meer loopbaanrisico's lopen en dat zij zich ten aanzien van hun loopbaan tot competente actoren moeten ontwikkelen om in staat te zijn gebruik te maken van de kansen die zich voordoen.

Tenslotte bestond er een duidelijke scheiding tussen school, werk, loopbaan en levensloop. De school was verantwoordelijk voor het realiseren van een initiële kwalificatie maar hield zich verder nauwelijks met de loopbaan als zodanig bezig. In het bedrijfsleven was sprake van een min of meer 'automatische' loopbaanontwikkeling die vooral gestuurd werd door opleiding (die het niveau van intrede bepaalde) en het aantal dienstjaren. Ook hier was loopbaanontwikkeling dus geen thema. Wat betreft de levensloop was er - tenslotte - sprake van een duidelijke arbeidsdeling tussen mannen en vrouwen.

Sigmund

Sigmund

Mannen werden geacht als kostwinner tot hun pensioen te werken; vrouwen namen - na hun huwelijk - de rol van huisvrouw en moeder op zich. De duidelijke scheiding tussen school, werk en levensloop is in toenemende mate onder druk komen te staan. Van het onderwijs wordt verwacht dat het jongeren explicieter voorbereidt op een dynamische loopbaan. Van de sociale partners wordt verwacht dat zij gezamenlijk vorm geven aan een verhoging van de employability van de beroepsbevolking. En de eens zo vanzelfsprekende taakverdeling tussen mannen en vrouwen staat onder druk sedert steeds meer vrouwen een arbeidsloopbaan ambiëren en realiseren.

 

Daarom is het niet verwonderlijk dat loopbaanvraagstukken de afgelopen jaren steeds vaker en steeds nadrukkelijker op de agenda verschijnen, niet alleen van sociale partners (in enkele CAO's is een loopbaanparagraaf opgenomen), het onderwijs (zie de onlangs verschenen Doorstroomagenda BVE) maar ook van verschillende overheden.

 

Beschikbare expertise

Meijers Onderzoek en Advies heeft de afgelopen jaren een ruime en gevarieerde expertise opgebouwd middels onderzoek en implementatiewerkzaamheden in het onderwijs, bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen.

© 2005-2008 Meijers Onderzoek & Advies. Ontwerp door Pim Derks.